Om het Grip op Parkinson programma digitaal te kunnen volgen, zijn basisvaardigheden op een computer of tablet nodig. Daarmee bedoelen we:

  • Kunnen inloggen op een website (om het afgeschermde portaal te kunnen raadplegen) en binnen een website browsen/navigeren.
  • Formulieren op een website kunnen invullen. Het invullen van vragenlijsten is een onderdeel van het Grip op Parkinson programma.
  • Mails kunnen ontvangen en lezen. Ter ondersteuning van het portaal ontvang je veel mailtjes met instructies, tips en weetjes.

Met andere woorden: als je je weg kan vinden op internet en mails kan openen en lezen, kan je het Grip op Parkinson programma digitaal volgen.

Hoewel het in principe mogelijk is dat een ander het “klik-en-typ”-werk in de mail en op het portaal doet, is het dan wel noodzakelijk dat die persoon (vrijwel) dagelijks fysiek aanwezig is bij je.