Bij het ontwikkelen van onze programma’s hanteren wij vijf principes

PRINCIPE I

Degelijke wetenschappelijke publicaties zijn de basis

Wij denken dat in dit tijdperk van fake news je ook kan spreken van fake theories. Er is maar één remedie: fact checking. Dat is een belangrijke reden waarom wij waar dat maar mogelijk is verwijzen naar degelijke wetenschappelijke publicaties.

Vaak zijn deze publicaties heel specialistisch en zijn ze het resultaat van onderzoek van één specifiek aspect. Dat is niet verwonderlijk, want om de toets der kritiek te doorstaan, moet dit onderzoek in de regel voldoen aan de gouden standaard: gerandomiseerd onderzoek met controlegroep (Engels: RCT, voor Randomized Controlled Trial).

Om te voldoen aan die standaard moeten voldoende personen over een lange periode hebben deelgenomen in zowel de proefgroep als de controlegroep. Om de resultaten goed te kunnen vergelijken, moet het onderzoek noodzakelijkerwijs worden beperkt tot een heel specifiek onderwerp.

PRINCIPE II

Alles hangt met elkaar samen

Wat we hiermee bedoelen (en dus ook waarom we het eerder genoemde zo jammer vinden), kunnen we illustreren met het volgende: soms krijgt iemand eczeem door een oorzaak die zich in de darmen bevindt. De keten tussen die oorzaak en de huidaandoening kan heel lang zijn, zowel in tijd als in hoeveelheid schakels. Maar bij de volgende persoon ligt de oorzaak van de eczeem in de longen of in de huid zelf.

Het is ondoenlijk al die variabelen in één allesomvattend onderzoek mee te nemen dat voldoet aan de gouden standaard. Dus helaas zijn die ketens van oorzaak en gevolg vaak alleen op persoonsniveau met enige zekerheid te herleiden. Vaak met een proces van trial and error.

PRINCIPE III

Er is geen silver bullet

Door het aantal variabelen en de verschillen tussen personen (op alle niveaus: DNA, levensgeschiedenis, eetpatronen, etc.) is het onmogelijk welke aandoening dan ook in de uiteindelijke oorzaak (meestal: oorzaken) met één generieke oplossing aan te pakken.

Hoewel sommige oorzaken vrijwel altijd aan de orde zijn, is het toch een zaak om de aanpak af te stemmen op de individu. Maar wie is hiervoor verantwoordelijk?

PRINCIPE IV

Je bent verantwoordelijk voor je eigen gezondheid

Dat kan soms cru klinken, vooral als er een nare ziekte in het spel is. Wij bedoelen dan ook niet dat iedereen zelf maar moet zorgen kerngezond te zijn. Sommige zaken zijn ongeneeslijk. Wij gebruiken gezondheid dan ook in de zin van de hernieuwde definitie van de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie): “Het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” Er is hierover veel op internet te vinden en we raden aan je hierin eens te verdiepen. Leuk weetje: de definitie is oorspronkelijk opgesteld door de Nederlandse onderzoeker Machteld Huber.

PRINCIPE V

Ons DNA is niet voorbereid op onze huidige, westerse leefwereld

De explosie van westerse welvaartsziektes maakt duidelijk dat er “ergens” iets flink mis is gegaan. We eten te veel, we eten verkeerd, we bewegen te weinig, te veel stress, noem maar op. Slimvitaal gaat hierin een stap verder dan de meeste, vrij algemene lifestyle-adviezen. Wij zoeken naar de verstoorde werkingsmechanismen en zoeken vervolgens in wetenschappelijke publicaties hoe die verstoring ontstaat en zodoende in de keten van oorzaken van aandoeningen kan komen zitten. (In de cursus leer je meer over werkingsmechanismen.)

De vele wetenschappelijke publicaties hierover hebben ons overtuigd dat onze veranderde leefwereld hierin een zeer belangrijke factor is. Onze leefwereld is steeds sneller veranderd. Op enig moment is de leefwereld sneller gaan veranderen dan mutaties in ons DNA kunnen bijhouden. Sommigen leggen de grens al bij de eerste landbouwactiviteiten, anderen bij de industriële revolutie en weer anderen na de Tweede Wereldoorlog of zelfs na 2000.

Het maakt niet uit welke fase doorslaggevend is geweest. Het maakt wel uit wat we doen, als we westerse welvaartsziektes willen bestrijden of voorkomen. De oplossing ligt voor een deel, soms een groot deel, in de omkering van onze leefwereld. Anders gezegd: Slimvitaal zoekt naar de mogelijkheden om onze persoonlijke leefwereld zo in te richten dat deze de omstandigheden bereikt waarop ons DNA wel is voorbereid. Dit komt uitgebreid terug in onze programma’s.