Drie “onmisbare” bloedwaardes

  1. Home
  2. Kennisbank
  3. Bloedwaardes
  4. Drie “onmisbare” bloedwaardes

Het Grip op Parkinson programma wordt op maat gemaakt op basis van vragenlijsten, die kunnen worden aangevuld door een bloedwaardenonderzoek. Zo’n bloedonderzoek kost natuurlijk geld, dus je zou kunnen denken: als het programma ook op maat kan worden gemaakt zonder bloedonderzoek, waarom zou ik daar dan voor betalen?

In deze serie artikelen licht ik toe wat de meerwaarde is van de bloedwaardes die ik adviseer te laten prikken. In dit artikel begin ik met de belangrijkste 3 bloedwaardes, waarvan ik persoonlijk van mening ben dat ze onmisbaar zijn. Ik hoop je te kunnen uitleggen waarom.

Parkinson en slecht methyleren

Methyleren (of: methylatie) is een essentieel herstelproces van het lichaam. In de basis is methyleren het omzetten van de ene stof (of stoffen) naar een andere stof. Door die omzetting worden gifstoffen (toxines) onschadelijk gemaakt, blijft je hormoonhuishouding in balans en nog letterlijk duizenden andere processen. Elke seconde vinden in je lichaam een miljard van die omzettingen plaats.

Onderzoek wijst in de richting dat mensen met Parkinson slecht methyleren. Zo kunnen zij slechter ontgiften (een methylatieproces). Ook het aanmaken van dopamine is een methylatieproces en iedereen met Parkinson weet wat het betekent als dat proces slecht verloopt.

Dit methyleren is een biochemisch proces. Dit ziet er schematisch als volgt uit:

Methyleringscyclus

Meten of er een ernstig methylatieprobleem is

Het voert te ver dit hele methylatieproces hier toe te lichten (dat doe ik overigens wel in de kennisbank op het portaal waartoe je toegang krijgt na aanschaf van het Grip op Parkinson programma). Waar het om gaat, is dat de enige manier om vast te stellen of er sprake is van een ernstig methylatieprobleem een bloedonderzoek is. Als je een verhoogd gluthation hebt en een verhoogd homocysteïne, dan is duidelijk dat je heel slecht ontgift (leverontgifting).

Meten wat de oorzaak van het methylatieprobleem is

Er kunnen allerlei oorzaken zijn van een methylatieprobleem. Een van de bekendste hiervan is een tekort aan vitamine B12. Een oorzaak van dit tekort kan zijn dat iemand maagzuurremmers slikt, iets dat veel mensen met Parkinson doen.

Dit is vrij algemeen bekend. Daarom wordt vaak bloed geprikt op vitamine B12. En wat blijkt dan vaak? Dat die bloedwaarde rond de normaalwaarde ligt. Is er dan geen probleem? Dat weet je nog niet, want het gaat niet om het gehalte vitamine B12 in het bloed, maar in de cel.

Je kan met bloedprikken niet de waarde in de cel meten. Dus hoe kunnen we nu weten of er te weinig vitamine B12 in de cel zit? De belangrijkste ‘marker’ (waarde die een aanwijzing geeft) is het zgn. MMA (methylmalonzuur). Dit is een neurotoxische stof die zich ophoopt als er te weinig vitamine B12 in de cel is.

De 3 onmisbare bloedwaardes

De 3 onmisbare bloedwaardes zijn dus:

  1. gluthation
  2. homocysteïne
  3. MMA

En wat als dit allemaal het geval blijkt?

Als uit het bloedwaardenonderzoek blijkt dat er een ernstig methylatieprobleem is, kan ik gericht suppletie voorschrijven om de oorzaken aan te pakken. Deze suppletie mag niet ‘zomaar’ worden ingenomen.

Er is een groot verschil met bijvoorbeeld vitamine C. Als je te veel vitamine C inneemt, dan plas je die vanzelf weer uit. Mogelijk heb je gehoord van Sven Kramer, die te veel vitamine B6 had ingenomen en daardoor blessures opliep. Je kan dus niet lukraak suppletie innemen en ik kan niet zomaar suppletie voorschrijven.

Maar als jij deze bloedwaardes niet laat meten, mag ik je die suppletie dus niet voorschrijven en pak je het methylatieprobleem niet bij de wortel aan.

Heeft in dat geval het Grip op Parkinson helemaal geen zin?

Nee, ik ben ervan overtuigd dat je ook zonder die gerichte suppletie wel baat zal hebben bij het Grip op Parkinson programma. Ik vind het moeilijk om aan te geven hoeveel je dan zou missen, dus laten we het erop houden dat ook hier de 80-20 regel geldt.

Het is aan jou om de keuze te maken. Ik zou het wel weten.

Je kan dit bloedonderzoek in onze webwinkel kopen.

Titel

Ga naar de bovenkant