Verhoogd homocysteïne en Parkinson

  1. Home
  2. Kennisbank
  3. Ontgiften
  4. Verhoogd homocysteïne en Parkinson

Methyleren is een biochemisch proces wat plaatsvindt in alle cellen van ons lichaam en speelt een belangrijke rol in onze stofwisseling. Methyleren is het aan-of afkoppelen van een methylgroepje (CH3) tijdens allerlei stappen in de stofwisseling.

Een methylgroepje kan je zien als een soort schakelaar. Door het toevoegen of weghalen van een methylgroepje worden cel functies aan- of uitgezet.

Methylgroepjes zijn nodig voor het aan-of uitzetten van genen, voor een ongestoorde doorbloeding van de bloedbaan in het hart en de hersenen, voor de productie van neurotransmitters zoals dopamine of serotonine, voor het verwijderen van gifstoffen en ook voor de productie van glutathion, een krachtige anti-oxidant.

Oftewel, goed kunnen methyeren is het verschil tussen ziek of gezond zijn.

Om goed te kunnen methyleren zijn er een aantal co-factoren nodig, waarvan de bekendste zijn: vitamine B11 en B12 in actieve vorm, maar ook verschillende andere B-vitamines, magnesium en een aantal aminozuren.

Methyleren en Parkinson

Er zijn verschillende redenen waarom bij mensen met Parkinson de methylatie minder goed verloopt. Denk hierbij aan opname problemen in de darmen en een voedingspatroon met veel ontstekingsbevorderende voeding. Deze voeding levert ook nog eens te weinig co-factoren die nodig zijn voor het methylatie proces. Daarnaast is bekend dat bepaalde medicatie een verstorend effect heeft op de methylatie, en jammer genoeg hoort langdurig gebruik van L-dopa hoort daar ook bij. Plus, mensen met een chronische aandoening hebben significant meer methylgroepjes nodig. Dus je hebt al te weinig methylgroepjes terwijl de behoefte van je lichaam groter is.

Hoog homocysteïne wordt in verband gebracht met het ontstaan en verdere achteruitgang van Parkinson. Het artikel Role of homocysteine in the development and progression of Parkinson’s disease laat zien dat bij mensen met Parkinson de niveaus homocysteïne gemiddeld hoger zijn dan bij gezonde leeftijdsgenoten.

Bijna al onze klanten blijken een (sterk) verhoogd homocysteïne in hun bloeduitslag te hebben. Homocysteïne is een tussenproduct van een ontgiftingsproces in ons lichaam (methyleren) en komt in de meeste weefsels voor. Gelukkig is het omlaag krijgen van een te hoog homocysteïne en het verbeteren van de methylering met de juiste voeding en suppletie vrij makkelijk te bereiken. Hiermee kan je veel ellende voorkomen, met name door het vertragen van cognitieve achteruitgang. Al onze klanten hebben binnen 3 maanden tijdens het Grip op Parkinson programma hun homocysteïne gehalte drastisch omlaag gekregen.

Om te weten wat je methylatie status is kan je je bloed via ons laten nakijken op 3 elementen, MMA, glutathion en homocysteïne.  Met deze uitslagen krijg je een advies wat je kunt doen om deze te verbeteren.

In het Grip op Parkinson programma krijg je voeding en suppletie aangeboden om het homocysteïnegehalte in je bloed binnen 12 weken omlaag te brengen.

Ga naar de bovenkant