Bij een bloedonderzoek kan je kiezen voor bloedafname op een prikpost. Het bedrag dekt de totale orderkosten voor: verzending, bloedafnameset, verwijsbrief en bloedafname door een bevoegde medewerker.

Picture: Antonio_Corigliano via Pixabay